Merikarvian matkailu ry tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Merikarvian Matkailu ry
Postiosoite: Kauppatie 40 29900 Merikarvia
Käyntiosoite: Kauppatie 40 29900 Merikarvia
Rekisteri on vain Merikarvian Matkailu ry:n käytössä
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Merikarvian Matkailu ry  Niittyniemi Kati info@merikarvianmatkailu.fi p. 050 468 7557
2. Rekisteröidyt
• Jäsenyritykset • Henkilöjäsenet • Opasjäsenet
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsenyyssuhteen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Jäsenten rekisteröinti • Sähköinen ja muu jäsenviestintä • Jäsenyyteen kuuluvien palvelujen ja etujen tarjoaminen • Järjestön tarkoitusta edistävät kyselyt ja tutkimukset • Analysointi ja tilastointi
 
4. Rekisteriin tallennettavat tiedot            
Jäsenrekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että henkilö- ja opasjäsenten henkilötietoja.
Yritystiedot
yrityksen tiedot
• yrityksen nimi • yhteyshenkilön nimi • käynti-, postitus- ja laskutusosoite • puhelinnumero • sähköposti • sosiaalisen media urlit
Henkilötiedot
henkilö- ja opasjäsenet
• nimi • osoitetiedot • puhelinnumero • sähköposti
Jäsenyyttä koskevat tiedot
jäsensuhdetta koskevat tiedot
• liittymistiedot • laskutus- ja maksutiedot
5. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@merikarvianmatkailu.fi
Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 
 
Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Jäseneltä itseltään suoraan sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
• Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. • Voimme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille, jotta he osaavat tarjota jäsenyyteen kuuluvia etuja jäsenyrityksille. • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa. • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
 
 
8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Jäsenyritykseen liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan 2 vuoden kuluttua jäsenyyden päättymisestä.
9. Henkilötietojen käsittelijät
• Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät Merikarvia Matkailu ry:n rekisterinpitäjät sekä yhdistysten puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Evästeet ja selailun seuranta
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Yrittäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.
12. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot
Käytössämme ei ole mobiilisovelluksia
13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.
• Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjät. • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty. • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.